dokumentácia

Čo hľadáte?

Nájdite všetku dokumentáciu jedným kliknutím!

Glosár patogénov a chorôb

Nájsť všetky informácie o rastlinných patogénoch a chorobách klasifikovaných v abecednom poradí podľakódov stanovených EUROSEEDS.

HSA

Reklamy

Patogén

Húb

Slovný názov

Alternarióza

Vedecký názov

Alternaria dauci

Druhov

Mrkva

Aal

Patogén

Húb

Slovný názov

Chancre v Alternaria

Vedecký názov

Alternaria alternata f. sp. lycopersici

Druhov

10.)

Ag

Patogén

Vošky

Slovný názov

Melónová voška (gén DPH)

Vedecký názov

Aphis gossypii

Druhov

Melón

B

BCMV (B BCMV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Spoločná mozaika

Vedecký názov

Bean common mosaic virus

Druhov

Bean

Bl 16-36EU

Patogén

Húb

Slovný názov

Brémia / Mildiou

Vedecký názov

Bremia lactucae

Druhov

V prípade, že

BLRV (BLRV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Vírus žltnúceho listu

Vedecký názov

Pea leaf roll virus

Druhov

Hrach (Hrach)

C

CI

Patogén

Húb

Slovný názov

Antracnose (Antracnose)

Vedecký názov

Colletotrichum lindemuthianum

Druhov

Bean

CYSDV (CYSDV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Žlté zmrštenie curcurbitaceae

Vedecký názov

Cucurbit yellow stunting disorder virus

Druhov

18/2018 Z. z.

CVYV (CVYV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Vírus zožltnutých rebier uhorky

Vedecký názov

Cucumber vein yellowing virus

Druhov

18/201

Co

Patogén

Húb

Slovný názov

Antracnose (Antracnose)

Vedecký názov

Colletotrichum orbiculare (ex lagenarium)

Druhov

18/201

CMV

Patogén

Vírus

Slovný názov

Uhorková mozaika

Vedecký názov

Cucumber mosaic virus

Druhov

Cuketa , Mion , Korenie a Korenie

CGMMV (CGMMV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Uhorka marbling

Vedecký názov

Cucumber green mottle mosaic virus

Druhov

Melón , Chmeľ

Cg

Patogén

Húb

Slovný názov

Antracnose (Antracnose)

Vedecký názov

Colletotrichum graminicola

Druhov

Kukurica cukrov

Ccu

Patogén

Húb

Slovný názov

Klastsporióza

Vedecký názov

Cladosporium cucumerinum

Druhov

18/201

Cca (Slovenský)

Patogén

Húb

Slovný názov

Sigatoka (Sigatoka)

Vedecký názov

Corynespora cassiicola

Druhov

18/201

Cc

Patogén

Húb

Slovný názov

Mrkvová cerkosporióza

Vedecký názov

Cercosporia carotae

Druhov

Mrkva

E

Ep

Patogén

Húb

Slovný názov

Plesní

Vedecký názov

Erysiphe pisis

Druhov

Hrach (Hrach)

F

Výložníka

Patogén

Húb

Slovný názov

Fusarian žltačka

Vedecký názov

Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans

Druhov

Kapusta (Kapusta)

Pre

Patogén

Húb

Slovný názov

Koreňová fusariáza (FORL)

Vedecký názov

Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici

Druhov

10.)

Fop

Patogén

Húb

Slovný názov

Hrach Fusarium

Vedecký názov

Fusarium oxysporum f. sp. pisi

Druhov

Hrach (Hrach)

Fom (Fom)

Patogén

Húb

Slovný názov

Wilt

Vedecký názov

Fusarium oxysporum f. sp. melongenae

Druhov

Baklaon (Baklaon)

Fom 0, 1, 2, 1.2.

Patogén

Húb

Slovný názov

Fusariasis (F0, 1, 2, 1.2)

Vedecký názov

Fusarium oxysporum f. sp. melonis

Druhov

Melón , Cuketa

Fol 0.1.2 F0 (US1), F1 (US2), F2 (US3)

Patogén

Húb

Slovný názov

Fusariasis (F0, 1, 2, 1.2)

Vedecký názov

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

Druhov

10.)

Fol 1 (Pochud)

Patogén

Húb

Slovný názov

Fusarióza (F1)

Vedecký názov

Fusarium oxysporum f. sp. latucae

Druhov

V prípade, že

G

Gc

Patogén

Húb

Slovný názov

Prášková pleseň

Vedecký názov

Golovinomyces cichoracearum

Druhov

Melón

L

MVA

Patogén

Vírus

Slovný názov

Vírus mozaiky šalátu 1

Vedecký názov

Lettuce mosaic virus

Druhov

V prípade, že

PÁN

Ma, Mi, Mj

Patogén

Nematóda

Slovný názov

Nematóda

Vedecký názov

Meloidogine incognita (Mi), M. arenaria (Ma) & M. javanica (Mj)

Druhov

10.)

MDMV (MDMV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Nanifying mozaika kukurice

Vedecký názov

Maize dwarf mosaic virus

Druhov

Kukurica cukrov

MNSV (MNSV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Melón nekróza

Vedecký názov

Melon necrotic spot virus

Druhov

Melón

N

Nr (0)

Patogén

Vošky

Slovný názov

Zelená voška

Vedecký názov

Nasonovia (ribisnigri), race 0

Druhov

V prípade, že

NCLB a SCLB

Patogén

Húb

Slovný názov

Helminthosporiosis (Helminthosporiosis)

Vedecký názov

Helminthosporium turcicum

Druhov

Kukurica cukrov

O

Sme

Patogén

Húb

Slovný názov

Prášková pleseň

Vedecký názov

Oïdium neolycopersici

Druhov

10.)

P

Pku

Patogén

Húb

Slovný názov

Plesní

Vedecký názov

Pseudoperonospora cubensis

Druhov

18/201

Px

Patogén

Húb

Slovný názov

Prášková pleseň

Vedecký názov

Podosphaera xanthii

Druhov

18/2018 Z. z.

Px 1, 2, 3, 5, 3.5

Patogén

Húb

Slovný názov

Prášková pleseň

Vedecký názov

Podosphaera xanthii

Druhov

Melón

Psp

Patogén

Baktérie

Slovný názov

Fazuľový halo tuk

Vedecký názov

Pseudomonas savastanoi phaseolicola

Druhov

Bean

Pss

Patogén

Baktérie

Slovný názov

Hrachový tuk

Vedecký názov

Pseudomonas syringae pv syringae

Druhov

Hrach (Hrach)

Ps

Patogén

Húb

Slovný názov

Spoločná hrdza

Vedecký názov

Puccinia sorghi

Druhov

Kukurica cukrov

PVY (SLOVENSKÝ)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Vírus zemiakov Y (0,1,1-2)

Vedecký názov

Potato Y virus

Druhov

Korenie a korenie

Pst

Patogén

Baktérie

Slovný názov

Pseudomonas

Vedecký názov

Pseudomonas syringae pv tomato

Druhov

10.)

PRSV (PRSV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Papája Vírus

Vedecký názov

Papaya ringspot virus

Druhov

18/201

PMMoV (Slovenský)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Ľahké korenie marbling vírus

Vedecký názov

Pepper mild mottle virus

Druhov

Korenie a korenie

Pl

Patogén

Húb

Slovný názov

Koreň corky

Vedecký názov

Pyrenochaeta lycopersici

Druhov

10.)

Ft

Patogén

Húb

Slovný názov

Plesní

Vedecký názov

Phytophthora infestans

Druhov

10.)

Pfs 1 - 17

Patogén

Húb

Slovný názov

Plesní

Vedecký názov

Peronospora farinosa f. sp. spinaciae

Druhov

"Penet"

Pf A-E

Patogén

Húb

Slovný názov

Klastsporióza

Vedecký názov

Passalora fulva (ex Cladosporium fulvum)

Druhov

10.)

Pb

Patogén

Vošky

Slovný názov

Koreňová voška

Vedecký názov

Pemphigus bursarius

Druhov

V prípade, že

Psr

Patogén

Baktérie

Slovný názov

Erwinia

Vedecký názov

Pantoea stewartii

Druhov

Kukurica cukrov

S

Ss

Patogén

Húb

Slovný názov

Stemphyliose (Stemphyliose)

Vedecký názov

Stemphylium solani

Druhov

10.)

T

Tm 0/0, 1/0-2/ 0-3

Patogén

Vírus

Slovný názov

Tabaková mozaika

Vedecký názov

Tobamovirus (ToMV, TMV, PMMoV,TMGMV,PaMMV)

Druhov

Korenie a korenie

TYLCV (TYLCV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Vírus žltého listu v lyžici

Vedecký názov

Tomato yellow leaf curl virus

Druhov

10.)

TSWV (TSWV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Opálená paradajková choroba

Vedecký názov

Tomato spotted wilt virus

Druhov

Paradajka , Korenie a korenie, Baklaon

ToMV 0, 1, 2

Patogén

Vírus

Slovný názov

Paradajková mozaika

Vedecký názov

Tomato mosaic virus

Druhov

10.)

TMV (TMV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Tabaková mozaika

Vedecký názov

Tobacco mosaic virus

Druhov

Korenie a korenie, Paradajka

Tev

Patogén

Vírus

Slovný názov

Vírus leptanie tabaku

Vedecký názov

Tobacco etch virus

Druhov

Korenie a korenie

TBSV (TBSV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Huňaté paradajky zakrpatenie vírus

Vedecký názov

Tomato bushy stunt virus

Druhov

V prípade, že

U

Au

Patogén

Húb

Slovný názov

Rust

Vedecký názov

Uromyces appendiculatus

Druhov

Bean

V

Va(0), Vd (0)

Patogén

Húb

Slovný názov

Verticilióza

Vedecký názov

Verticilium dahliae (Vd), Albo.atrum (Va)

Druhov

Paradajka , Baklaon

W

WMV

Patogén

Vírus

Slovný názov

Melón mozaika

Vedecký názov

Watermelon mosaic virus

Druhov

Cuketa (Cuketa)

X

Xap

Patogén

Baktérie

Slovný názov

Fazuľový tuk

Vedecký názov

Xanthomonnas axonopodis phaseoli

Druhov

Bean

Xcv (V.

Patogén

Baktérie

Slovný názov

Bakteriálna úloha

Vedecký názov

Xanthomonas campestris pv vesicatoria

Druhov

Korenie a korenie

Z

ZYMV (ZYMV)

Patogén

Vírus

Slovný názov

Žltá mozaika cukety

Vedecký názov

Zucchini yellow mosaic virus

Druhov

Cuketa, Jedlé Squash, Hody, Mion